skaning laserowy
Reklama

Jakie zastosowanie ma skaning laserowy obiektów?

Tradycyjne metody pomiarowe powoli ustępują nowoczesnym technologiom. Aktualnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się skanowanie laserowe, które używane jest podczas wielu prac budowlanych, architektonicznych. Kiedy najczęściej korzysta się z metody skaningu laserowego? Na czym on polega?

Czym jest skanowanie laserowe?

Skanowanie laserowe, także określane jako skaning laserowy – https://geoprofil.co/skaning-laserowy/ jest rodzajem metody pomiarowej, która polega na wykonaniu pomiarów z użyciem specjalnych urządzeń laserowych. Działanie urządzeń laserowych polega na pomiarze odległości pomiędzy urządzeniem a badanymi punktami, a także na stworzeniu ich siatki współrzędnych, która określana jest jako chmura punktów. Im większy obiekt do zbadania, tym punktów tych jest więcej. Następnie pozyskane dane są obrabiane za pomocą dedykowanego oprogramowania komputerowego. Może ono wówczas stworzyć przestrzenną reprezentację obiektu w formie rzutu dwuwymiarowego albo modelu trójwymiarowego.

Warianty skaningu laserowego

Skanowanie laserowe jest metodą, która prowadzona jest za pomocą różnych typów urządzeń pomiarowych. Podział dotyczy wtedy poniższych metod:

  • naziemny skaning laserowy – metoda polegająca na zastosowaniu ustawionych na ziemi urządzeń skanujących
  • lotniczy skaning laserowy – pomiary wykonuje się z lecącego samolotu wyposażonego w skaner
  • mobilny skaning laserowy – skaner umieszczany jest na innych poruszających się obiektach, na przykład na pociągach, łodziach, samochodach
  • satelitarny skaning laserowy – wykonuje się go z orbity okołoziemskiej za pomocą dedykowanych urządzeń satelitarnych

Obecnie w pomiarze obiektów najczęściej używany jest naziemny skaning laserowy, który oferowany jest przez wiele firm specjalizujących się w prowadzeniu nowoczesnych pomiarów.

Kiedy stosuje się skanowanie laserowe?

Metoda skanowania laserowego ma bardzo rozległe zastosowanie. Wykorzystywana jest ona między innymi do prowadzenia prac pomiarowych na potrzeby branży architektonicznej, budowlanej, przemysłu.

Pomiarom poddawane są:

  • obiekty mieszkalne – domy, osiedla mieszkaniowe
  • obiekty przemysłowe – fabryki, hale
  • infrastruktura – mosty, wiadukty i inne
  • obiekty offshore – platformy wiertnicze
  • zabytki – pałace, zamki, kamienice

Także prowadzi się pomiary innych typów obiektów. Jako że skaning laserowy cechuje się bardzo wysoką precyzją, można prowadzić z jego użyciem nawet najbardziej czasochłonne prace pomiarowe znacznie łatwiej i szybciej. Z ofertą firm zajmujących się prowadzeniem pomiarów laserowych można zapoznać się online na ich stronach internetowych.